Vítězslav Janda

Lektor hudby a dílen / Vedoucí Andílkového ateliéru

Dětská duše, citlivá, vímavá a velmi upřímná je pro mne zdrojem jedinečné radosti a často také učitečným zrcadlem sobě samému. Být s dětmi, pracovat s nimi a učit se od nich dává smysl. Dětský svět nabízí pravdivý pohled do budoucnosti.

Vítězslav se narodil v době, kdy Nobelovu cenu za literaturu obdržel John Steinbeck a Rolling Stones debutovali v londýnském Marquee Clubu. Po gymnáziu se rozhodoval mezi lesnickou školou, s touhou stát se členem Horské služby, a vábením umělecké múzy. Nakonec vystudoval konzervatoř, obory skladba a dirigování a hudbě se v různých formách věnuje celý život. Jako autor hudby i aktivní muzikant spolupracoval s rozličnými divadly a mnoha hudebními tělesy. Po sametové revoluci založil hudební vydavatelství, ve kterém zrealizoval přes 250 CD titulů, zaměřených především na vážnou hudbu a jazz. De facto kvůli vlastním dcerám spoluzakládal Andílkův ateliér, tvořivou platformu pro děti z Montessori škol Andílek. Zde v současnosti vede pěvecký sbor, v rámci individuálních lekcí s dětmi sdílí jejich radost z hudby a věnuje se dílenské práci se dřevem. V roce 2018 absolvoval montessori výcvik Adolescent Orientation ve Švédsku a už se těší na adolescentní program 2.stupně, který pomáhá ve škole zrealizovat.

Vítězslav se narodil v době, kdy Nobelovu cenu za literaturu obdržel John Steinbeck a Rolling Stones debutovali v londýnském Marquee Clubu. Po gymnáziu se rozhodoval mezi lesnickou školou, s touhou stát se členem Horské služby, a vábením umělecké múzy. Nakonec vystudoval konzervatoř, obory skladba a dirigování a hudbě se v různých formách věnuje celý život. Jako autor hudby i aktivní muzikant spolupracoval s rozličnými divadly a mnoha hudebními tělesy. Po sametové revoluci založil hudební vydavatelství, ve kterém zrealizoval přes 250 CD titulů, zaměřených především na vážnou hudbu a jazz. De facto kvůli vlastním dcerám spoluzakládal Andílkův ateliér, tvořivou platformu pro děti z Montessori škol Andílek. Zde v současnosti vede pěvecký sbor, v rámci individuálních lekcí s dětmi sdílí jejich radost z hudby a věnuje se dílenské práci se dřevem. V roce 2018 absolvoval montessori výcvik Adolescent Orientation ve Švédsku a už se těší na adolescentní program 2.stupně, který pomáhá ve škole zrealizovat.

Adolescentní program 12–15 let

Budujeme inspirativní prostředí a vzdělávací prostor, který umožńuje mladým lidem být zodpovědní, vynalézaví a přizpůsobiví ke změnám ve společnosti a tím přispívat ke kultivovanému chodu a dobru kolem nás.
Budujeme inspirativní prostředí a vzdělávací prostor, který umožńuje mladým lidem být zodpovědní, vynalézaví a přizpůsobiví ke změnám ve společnosti a tím přispívat ke kultivovanému chodu a dobru kolem nás.
V rámci učebního plánu mají studenti možnost uplatnit vědomosti, úsudek a tvůrčí dovednosti k řešení problémů, které vyžadují fyzickou aktivitu, etickou volbu, sebevyjádření a teoretické využití souvislostí jednotlivých oblastí studia.

Dospívající jsou provázeni kvalifikovanými školenými dospělými, kteří jsou odborníky ve svém oboru.

Jak to u vypadá

Vzdělávací kurikulum

Nástroje

HUDBA
JAZYK
POHYB
UMĚNÍ

Život v komunitě

Společné
snídaně
Respektující
komunikace

Sebevyjádření

Kdo jsem?
Co je má role ve světě?

Cizí jazyky

prohlubování
gramatika
Projektové
vyučování

Nástroje

MIKROEKONOMIE
HUMANITA
ZEMĚ A ŽIVOT
LIDSKÝ POKROK

Příprava na
dospělácký život

Chci to
zkusit sám...
Zážitková
pedagogika

Psychický
rozvoj

Co se se mnou
děje? Měním se...

Nástroje

ANALÝZA
LOGIKA
FILOSOFIE
MORÁLKA
ETIKA
DISKUZE
SEXUALITA
PSYCHOLOGIE

Koordinátor

Vítězslav Janda
Hlavní koordinátor
více

Vzdělávací Program

Prohlubujeme již dříve zažehnutou touhu po poznání a lásku k učení. Vaše dítě se u nás bude kontinuálně rozvíjet, učit se nové dovednosti a kompetence, objevovat nové myšlenky a ideje.

Montessori kurikulum pro základní školu je postaveno na vzájemné propojenosti celého světa a souvislostí života v přírodě, ve společnosti a v celém vesmíru. Namísto přednášení a opakování fakt a "nalévání" informací do dětí, naše učitelky v dětech zasévají semínka fantazie a zájmu, vedoucí k vlastnímu zkoumání, samostudiu a získávání rozsáhlých akademických vědomostí. Děti nadále následují vlastní intelektuální zvídavost a pracují vlastním tempem, přesto dosahují povinných výstupů učení před obecnými termíny stanovenými plošně pro všechny děti v českém vzdělávacím systému. Přesahují povinný školní vzdělávací program hloubku montessori poznání světa kolem nás.